پروژه مسکونی-تجاری مهستان

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل اخبار خارجی

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

آیین نامه نرخ گذاری واحد های مسکونی ومحاسبه امتیاز خوش حسابی

کد مطلب : 330

آیین نامه نرخ گذاری واحد های مسکونی ومحاسبه امتیاز خوش حسابی

95/5/28

بسمه تعالی

"آیین نامه نرخ گذاری واحد های مسکونی ومحاسبه امتیاز خوش حسابی"

به منظور سامان بخشی به تقاضای خرید وفروش واحدهای مسکونی وتجاری و انجام به موقع تعهدات و محاسبه امتیاز مالی برای اعضای خوش حساب و نیز تعیین جرائم تاخیر در انجام تعهدات و چگونگی انصراف از دریافت وام بانک آینده این آیین نامه تنظیم و به اجراء گذاشته می شود.

در این آیین نامه منظور از اعضاء تمامی سهامداران دو تعاونی واشخاص حقیقی وحقوقی است که با انعقاد قرارداد متقاضی خرید ویا مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی وتجاری می باشند.

     ماده1- براساس اساسنامه تعاونی مابقی مبلغ واریزی سهامداران بابت حق سهم باید ظرف دو سال تادیه شود.لذا سهامدارانی که تا 95/7/1 نسبت به تکمیل واریزی اقدام نکنند،امور مالی تعاونی از وجوه آنان نزد خود برداشت وبه حساب سهام عضو منظور خواهد نمود.ضمنا حق سهام کامل اعضای تعاونی مسکن شبکه قرآن سیما 150 هزارتومان واداره کل اخبار خارجی 30 هزار تومان است.

تبصره1-هیئت مدیره موظف است ورقه سهام اعضاء را تهیه و به اعضاء تحویل دهد،اعضاء به نسبت سهام از سود حاصله بهره مند خواهند شد.

     ماده2-حداقل واریزی اعضاء در هیچ شرایطی نباید از 80% مبلغ قرارداد اول (متمم) کمتر باشد.در غیر اینصورت به ترتیب زیر عمل می شود.

1-اعضائی که به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد تا تکمیل 80% مبلغ واریزی اقدام نکرده اند از تاریخ 94/1/1 ماهانه مشمول 2/5% جریمه می شوند.این قبیل اعضاء فرصت دارند تا تاریخ 95/7/1 نسبت به تکمیل واریزی تا 80% با اعمال جریمه اقدام نمایند

تبصره1- از تاریخ 95/7/1 به بعد اعضائی که به تعهدات خود عمل نکرده اند (کمتر از 80% واریزی  دارند)با دو اخطار کتبی لغو عضویت می شوند.

     ماده3-با توجه به محاسبات صورت گرفته نرخ تقریبی تمام شده هر متر مربع از واحدهای مسکونی32/000/000 ریال برآورد شده است.با تاکید بر میانگین بودن نرخ اعلام شده،قابل ذکر است نرخ تمام شده برای هر واحد متناسب با شاخص تاثیر گذاری همچون ضریب مرغوبیت واحد،منابع تعاونی،سود احتمالی حاصل از فروش واحدهای مازاد و... خواهد بود.

اعضاء برای تامین منابع ساخت  ملزم هستند پس از تسویه قرارداد قبلی به ازای هر مترمربع 20/000/000 ریال به شرح زیر به تعاونی پرداخت نمایند. اعضاء می توانند تعهدات مالی خود را از محل اعتبارات وام بانک آینده تامین کنند.

اعضائی که تمایل به پرداخت نقدی دارند،ضروری است حداکثر 15 روز از تاریخ مجمع در خواست خود را برای عقد متمم قرارداد براین اساس ارائه نمایند.

عدم مراجعه عضو برای ارائه درخواست مذکوردر فرصت یاد شده، به منزله پذیرش وام بانک آینده است.

تبصره1-چنانچه عضوی مایل به دریافت وام بانک آینده نباشد تا تاریخ 95/7/1 به میزان متری7/200/000 ریال ( 36% مبلغ یاد شده)را نقدا پرداخت و54% آن را حداکثر در 8 قسط طی 10 ماه تعهد به پرداخت نماید.10% باقی مانده پس از تعیین قطعی قیمت تمام شده در هنگام تحویل واحد تسویه می شود.

تبصره2-در صورتیکه عضو نسبت به پرداخت های یادشده تاخیر نماید،به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

1-اخطار کتبی:عضو موظف است حداکثر پس از 15 روز از اخطار کتبی نسبت به پرداخت معوقه و خسارت دیرکرد(بر مبنای ماهانه 2/5 در صد)اقدام نماید.

2-چنانچه یک ماه از زمان اخطاریه سپری شود وعضو نسبت به پرداخت معوقه ودیرکرد اقدام نکند،تعاونی نسبت به فسخ قرارداد اقدام ووجوه واریزی عضو راپس از کسر کلیه هزینه های عمومی ودفتری به وی مسترد می نماید.

3-در صورت فسخ قرارداد واحد مورد نظر به تملک تعاونی درآمده وتعاونی نسبت به واگذاری واحد مذکور به عضو جدید ویا فروش آن به فرد ثالث اقدام نماید.

تبصره3- واحدهای مسکونی با توجه به مرغوبیت هر واحد بر اساس شاخص هایی همچون طبقه ،چشم انداز، نورگیر بودن ، بلوک و... توسط کارشناس رسمی ،دارای ضریب اختصاصی خود برای نرخ خواهند بود.

 

تبصره4- بر اساس اساسنامه امتیاز اعضاء برابر مبالغ واریزی نقدی از فرمول زیر محاسبه می شود:

                                                                                     تعداد روز   *   مبالغ واریزی

                                                                                          1/000/000

دارندگان بالاترین امتیاز به ترتیب اولویت می توانند واحدهای خود را با واحدهای در اختیار تعاونی با رعایت تبصره 3 ماده 3 تعویض نمایند.

     ماده4- اعضائی که به 100% تعهدات خود طبق قرارداد عمل کرده اند،طبق مفاد قرارداد (بند4 ماده 6 قرارداد خرید)، ماهانه مبلغ 2/200/000 ریال از جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند.زمان محاسبه مبلغ جایزه خوش حسابی از95/1/1خواهد بود.

تبصره1-جایزه خوش حسابی فقط شامل افرادی است که تمام چک های خودرا در موعد مقرر و بدون درخواست استمهال ،پرداخت کرده باشند.همچنین نباید دارای اقساط معوقه وام بانک قرض الحسنه مهر بوده که منجر به برداشت از حساب تعاونی توسط بانک شده باشد.

تبصره 2-جایزه خوش حسابی شامل همه اعضاء(عضو تعاونی وآزاد ) می شود.

ماده 5-در صورتیکه عضو مایل به واگذاری واحد خود به تعاونی باشد،تعاونی به نسبت مبلغ واریزی با سود مشارکت 8% نسبت به تسویه حساب عضو اقدام خواهد نمود.

ماده8-خریداران واحد تجاری مجازند ثمن معامله را بابت بخشی از تعهدات مسکونی جایگزین نمایند واز این بابت سودی محاسبه نخواهد شد.لیکن اعضائی که به تعهدات مسکونی خود عمل کرده اند در صورت درخواست واگذاری واحد تجاری خود به تعاونی به نسبت مبالغ واریزی سالانه از 12% سود مشارکت برخوردار می شوند.

تبصره1-افرادی که تاکنون به تعهد پرداخت بابت واحد تجاری عمل نکرده اند، به میزان پرداختی آنان متراژ تجاری تعلق می گیرد.

 

هیات مدیره تعاونی

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

اطلاعیه ها


 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 
آگهی مزایده واحد های مسکونی شماره 2

آگهی مزایده واحد مسکونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

معرفی نمایندگان مالکین مجتمع مهستان(هیات مدیره برج ها)

انتقال خط تلفن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

فروش پارکینگ های مازاد پروژه مهستان(2)

گزارش نشست اعضاء با هیات مدیره مهستان

جلسه پرسش و پاسخ 98-3-26

وام بانک آینده

داکت اسپلیت

تحویل واحدهای مسکونی

اصلاحیه تعهد نامه تحویل واحد مسکونی

اطلاعیه

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی

مجمع فوق العاده نوبت سوم تعاونی اداره کل اخبارخارجی

متن اقرار نامه و تعهد نامه

اطلاعیه اقرارنامه

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی شبکه قرآن سیما

اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی

دعوت به مجمع تعاونی

اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی اداره کل اخبار خارجی

اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی شبکه قرآن سیما

گزارش مالی منتهی به سال 96 پروژه مهستان

مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی اداره کل اخبارخارجی

مجمع فوق العاده تعاونی اداره کل اخبار خارجی

خرید پکیج واحدهای مسکونی

مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی شبکه قرآن

مدارک لازم جهت احراز شرایط انتخابات داوطلبان سمتهای هیئت مدیره و بازرسی شرکتهای تعاونی

گزارش اعلام نرخ تمام شده ی واحدها برای اعضا

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا هستید

پروژه مسکونی و تجاری مهستان

اطلاعیه ها

 
   

مطالب مشابه

آگهی مزایده واحد های مسکونی شماره 2
آگهی مزایده واحد مسکونی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما
معرفی نمایندگان مالکین مجتمع مهستان(هیات مدیره برج ها)
انتقال خط تلفن
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما
فروش پارکینگ های مازاد پروژه مهستان(2)
گزارش نشست اعضاء با هیات مدیره مهستان
جلسه پرسش و پاسخ 98-3-26
وام بانک آینده
داکت اسپلیت
تحویل واحدهای مسکونی
اصلاحیه تعهد نامه تحویل واحد مسکونی
اطلاعیه
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی
مجمع فوق العاده نوبت سوم تعاونی اداره کل اخبارخارجی
متن اقرار نامه و تعهد نامه
اطلاعیه اقرارنامه
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی شبکه قرآن سیما
اطلاعیه هیات مدیره تعاونی اخبار خارجی
دعوت به مجمع تعاونی
اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی اداره کل اخبار خارجی
اسامی داوطلبان واجد شرایط هیات مدیره و بازرس تعاونی شبکه قرآن سیما
گزارش مالی منتهی به سال 96 پروژه مهستان
مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی اداره کل اخبارخارجی
مجمع فوق العاده تعاونی اداره کل اخبار خارجی
خرید پکیج واحدهای مسکونی
مجمع عادی به طور فوق العاده تعاونی شبکه قرآن
مدارک لازم جهت احراز شرایط انتخابات داوطلبان سمتهای هیئت مدیره و بازرسی شرکتهای تعاونی
گزارش اعلام نرخ تمام شده ی واحدها برای اعضا
اسامی اعضای پروژه که تاکنون علی الحساب انشعابات برق،گاز و تلفن را پرداخت نکرده اند

جستجو های مشابه

تعاونی مسکن شبکه قرآن جستجوی عبارت "تعاونی مسکن شبکه قرآن" در سایت با استفاده از گوگل
امتیاز تعاونی مسکن شبکه قرآن جستجوی عبارت "امتیاز تعاونی مسکن شبکه قرآن" در سایت با استفاده از گوگل
قرارداد اعضا تعاونی مسکن جستجوی عبارت "قرارداد  اعضا  تعاونی مسکن" در سایت با استفاده از گوگل
وام اعضای تعاونی مسکن جستجوی عبارت "وام اعضای تعاونی مسکن" در سایت با استفاده از گوگل
شبکه قرآن سیما جستجوی عبارت " شبکه قرآن سیما " در سایت با استفاده از گوگل
فروش واحدهای مسکونی جستجوی عبارت "فروش واحدهای مسکونی" در سایت با استفاده از گوگل
واحد مسکونی جستجوی عبارت " واحد مسکونی" در سایت با استفاده از گوگل
بانک مهر اقساط جستجوی عبارت "بانک مهر اقساط" در سایت با استفاده از گوگل
پرداخت اقساط وام مهر جستجوی عبارت "پرداخت اقساط وام مهر" در سایت با استفاده از گوگل
بخش اول جستجوی عبارت " بخش اول" در سایت با استفاده از گوگل
پرداخت اقساط بانک مهر جستجوی عبارت "پرداخت اقساط بانک مهر" در سایت با استفاده از گوگل
اخطار اقساط بانک مسکن جستجوی عبارت "اخطار اقساط بانک مسکن" در سایت با استفاده از گوگل
هیات مدیره جستجوی عبارت " هیات مدیره" در سایت با استفاده از گوگل

پروژه مسکونی و تجاری مهستان

صفحه اول

صفحه اول پروژه مسکونی و تجاری مهستان

اطلاعیه ها

درباره پروژه مهستان

تصاویر و فیلم ها

فیلم های مراحل اجرا

 

تصاویر سه بعدی و پیش نمایش پروژه

 

خاک برداری و گودبرداری

 

آرماتور بندی

 

عملیات بتن ریزی

 

نقشه برداری

 

عملیات دیوارچینی

 

تصاویر پانوراما

 

عملیات اجرایی

 

سازه فلزی و اسکلت

 

گزارش پیشرفت پروژه

پیوند ها

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهر سازی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

تور مجازی

طراحی وب سایت تعاونی مسکن

کلینیک بتن ایران

افزودنی های بتن

کلینک فنی و تخصصی بتن ایران

بتن

   

 

 
 

شرکت تعاونی مسکن اداره کل اخبار خارجی و شرکت تعاونی شبکه قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 
 

طراحی وب سایت تعاونی مسکن، سئو و  بهینه سازی برای موتور های جستجو (SEO) : توسعه نرم افزار منظم