پروژه مسکونی-تجاری مهستان

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل اخبار خارجی

» شرکت تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما

سازگار با کروم، فایرفاکس و اپرا

Use Chrome, FireFox, Opera

 
 

 
 

قابل توجه پیش خریداران محترم بخش تجاری

کد مطلب : 498

قابل توجه پیش خریداران محترم بخش تجاری

اطلاعیه فوری

                                                                       بسمه تعالی

اطلاعیه فوری قابل توجه پیش خریداران محترم بخش تجاری

با توجه به گذشت بیش از 4 سال از اتمام عملیات عمرانی پروژه مهستان در بخش مسکونی و مسکوت ماندن روند اجرای بخش تجاری ، هیات مدیره تعاونیهای مسکن شبکه قران سیما و هیات تصفیه تعاونی مسکن اداره کل اخبار خارجی بنا به ضرورت های ایجاد شده برای تامین هزینه های پایان کار، پاسخگویی به پیش خریداران تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق اعضا در بخش تجاری و مسکونی اقدام به سیاستگذاری برای ساماندهی بخش تجاری نموده است که روند آن در گزارشهای عملکرد به رویت عزیزان خواهد رسید لذا در همین راستا ضروری است پیش خریداران تجاری با در دست داشتن اسناد نسبت به تعیین تکلیف قدر السهم خود با دو روش زیر از ؛ روز دوشنبه مورخ 17/ 11 / 1401 تا روز دوشنبه مورخ 1 /12 / 1401 به دفتر تعاونی مراجعه کنند؛

1-روش اول وکالت فروش به تعاونیها بر اساس وکالت نامه تنظیمی با در نظر گرفتن تمامی حقوق افراد و قیمت کارشناسی رسمی.

2-صورتجلسه جانمایی بر مبنای معدل قیمت کل با نظر کارشناس رسمی دادگستری.

بدیهی است برای رعایت حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران تاریخ در نظر گرفته شده تمدید نخواهد شد و تعاونی پس از تاریخ مذکور بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به جانمایی افراد در واحدهای تجاری خواهد کرد.

 

                                                                                                   با سپاس از همکاری شما

                                                                                   هیات مدیره تعاونی های مسکن شبکه قران سیما 

                                                                                     هیات تصفیه تعاونی مسکن اداره کل اخبار خارجی

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :

 

اطلاعیه ها


 

 

مطالب مشابه (مطالبی که هم گروه این مطلب هستند یا دارای ارتباط موضوعی هستند) :

 

ADODB.Recordset error '800a0cc1'

Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.

/show/show.asp, line 789

آخرین مهلت مراجعه به بانک

گزارش عملکرد نیمه اول سال 1402

قدردانی از حضور پر رنگ در مجمع

پرداخت قسط اول شهرداری

اطلاعیه مهم بانک آینده

تمدید مهلت مراجعه به بانک آینده

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

امضای سند ترهین

اطلاعیه فوری

اطلاعیه مشترک تعاونیها درخصوص تعیین تکلیف واحدهای تجاری

رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

مهلت معرفی اعضاء و مالکان محترم به بانک آینده

گزارش یکساله هیئت تصفیه اخبار خارجی

معرفی به بانک

فرم اقرارنامه و توافق‌نامه واحدهای تجاری

ابطال اقرارنامه

اطلاعیه دوم فروش پارکینگ های مازاد

آگهی فروش ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پارکینگ مازاد

پنجمین اطلاعیه مشترک هیئت مدیره شبکه قرآن و هیئت تصفیه اخبار

چهارمین اطلاعیه مشترک هیئت مدیره شبکه قرآن و هیئت تصفیه اخبار

سومین اطلاعیه مشترک هیئت مدیره شبکه قرآن و هیئت تصفیه اخبار خارجی